23/06/2021 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Lâm có đất Cổ Bi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 09:15

 

Gia Lâm có đất Cổ Bi[1],
Muôn đời cảnh đẹp còn ghi rành rành.
Chín mươi chín núi chung quanh,
Ở giữa hồ tả, bên thành hồ sen.
Cửa tả, cửa hữu, cửa tiền,
Ngũ hồ, tam đảo ở trên Trâu Quỳ.
Cầu Lòn[2] đường cái quan đi,
Hậu miếu, hậu phủ còn ghi rõ truyền.
Này điện Cần Chánh, Kính Thiên,
Voi đá, sấu đá hai bên sân rồng.
Lại thêm hổ đá ngự phòng,
Đủ nền dinh thự khắp trong nội thành.
Tương truyền đây đất đế kinh,
Bao nhiêu cảnh đẹp lừng danh trong ngoài.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Xã cạnh đường 5, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi có di tích phủ Kim Thành, hành cung của chúa Trịnh, xây dở dang năm 1727. Cổ Bi từ trước vẫn nổi tiếng là có kiểu đất đế vương, vì có nhiều gò đống rải rác ở khu vực này (những gò đống này có một số gần đây được phát hiện là mộ cổ thời Bắc thuộc).
[2] Cầu bắc qua con ngòi chỗ giáp ranh 2 làng Cam (xã Cổ Bi) và Kim Âu (xã Đặng Xá), huyện Gia Lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gia Lâm có đất Cổ Bi