06/06/2023 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe cuốc kêu

Tác giả: Phạm Thấu (II)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:35

 

Một mình ngồi dưới bóng trăng mờ,
Tiếng cuốc xa nghe dạ ngẩn ngơ;
Ấy kiếp đỗ quyên đà mấy thuở,
Mà hồn Thục đế tự bao giờ?
Kêu sương giọng đã nên ròng rã,
Nhớ nước lòng còn vẫn tưởng mơ;
Nghĩ đến sự đời thêm đứt ruột,
Tình riêng riêng hỏi khách giang hồ.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thấu (II) » Nghe cuốc kêu