27/06/2024 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán thi bài 3

Tác giả: Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/05/2014 13:41

 

Lã chã mưa sa dế khóc thềm
Sầu ngày chưa dứt lại sầu đêm
Mưa tan tác liễu trôi ngần mặt
Mốc võ vàng ve tạt bức rèm
Mận chẳng sương đeo mà ủ dột
Đào không nắng táp cũng tơi mềm
Mối sầu này biết ai mà tỏ
Có tỏ cho chăng một bóng thiềm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Gia Thiều » Cung oán thi bài 3