17/09/2021 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm giang
泛江

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:48

 

Nguyên tác

方舟不用楫,
極目總無波。
長日容杯酒,
深江凈綺羅。
亂離還奏樂,
飄泊且聽歌。
故國流清渭,
如今花正多。

Phiên âm

Phương chu bất dụng tiếp,
Cực mục tổng vô ba.
Trường nhật dung bôi tửu,
Thâm giang tịnh ỷ la.
Loạn ly hoàn tấu nhạc,
Phiêu bạc thả thính ca.
Cố quốc lưu thanh Vị,
Như kim hoa chính đa.

Dịch nghĩa

Thuyền nhỏ chẳng dùng chèo,
Nhìn hút mắt không thấy sóng.
Cả ngày dài với ly rượu,
Sông sâu bóng như lụa là.
Loạn ly vẫn còn chơi nhạc,
Lang bạt cứ việc nghe ca.
Làng cũ có sông Vị trong chảy qua,
Lúc này đây hoa đang nở rộ.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bặt mắt sông yên sóng
Không chèo thuyền cũng qua
Ngày rộng vung chè chén
Dòng sông ánh lượt là
Loạn ly còn thét nhạc
Phiêu bạt hãy nghe ca
Quê cũ trên dòng Vị
Mùa này đường lắm hoa
(Năm 764)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phiếm giang