01/12/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khán thái liên
看採蓮

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 20:06

 

Nguyên tác

小桃閑上小蓮船,
半採紅蓮半白蓮。
不似江南惡風浪,
芙蓉池在臥床前。

Phiên âm

Tiểu Đào nhàn thượng tiểu liên thuyền,
Bán thái hồng liên bán bạch liên.
Bất tự giang nam ác phong lãng,
Phù dung trì tại ngoạ sàng tiền.

Dịch nghĩa

Bé Đào an nhàn chèo chiếc thuyền nhỏ đi hái sen,
Nó hái nửa sen hồng, nửa sen trắng.
Không như lúc ở Giang Nam trải qua sóng gió ác hại,
Nay nằm trên giường ngay bên ao sen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé Đào lên thuyền con chèo lái
Hái sen non và hái sen hồng
Giang Nam từng trải ác phong
Nay giường nhàn nhã nằm trông người làm
Tác giả làm bài này khoảng năm 819 tại kinh đô Trường An sau bốn năm bị biếm làm tư mã ở Giang Châu (nay là huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khán thái liên