17/05/2021 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu làm kép - Cá kể đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 23:08

 

Giàu làm kép, hẹp làm đơn[1], tống táng cho yên hồn phách mẹ;
Cá kể đầu, rau kể mớ[2], tình tang[3] thêm tủi lũ đàn con.
Đây là hai câu đối của con là ả đầu làm để thờ mẹ mới mất. Các chữ: kép, tống táng, phách, đầu, tình tang, đàn đồng âm với những chữ thường dùng trong nghề hát xướng.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 48
[1] Câu tục ngữ ý nói tuỳ của nhiều, ít mà làm ma, nhiều tiền thì ma to, ít tiền thì ma nhỏ. Có người cho là “Dày làm kép, hẹp làm đơn” và nghĩa là như vải lụa, tuỳ dày mỏng mà dùng làm áo kép hay áo đơn.
[2] Câu tục ngữ ý nói mẹ mất đi, bây giờ con cái phải tính toán cặn kẽ không tiền đâu mà rộng tiêu như trước.
[3] Nỗi lòng của kẻ làm tang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu làm kép - Cá kể đầu