01/10/2022 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại vịnh cảnh mùa đông

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 19:16

 

Từ thuở Huyền minh[1] chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong[2].
Canh chầy ngọc lậu[3] trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô[4] lạnh nữa[5] đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù[6] mai chiếng[7] một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ[8] đều làm phải[9] đạo trung.
[1] Vị thần trông coi công việc về mùa đông (Lễ kí).
[2] Gió vàng, lạnh.
[3] Đồng hồ dùng nước nhỏ giọt thời xưa.
[4] Màn tơ, nhiều màu sặc sỡ.
[5] Hơn.
[6] Một ngọn núi lớn ở tỉnh Quảng Đông. Trên núi có giống mai quí.
[7] Nẩy.
[8] Thương Thang và Chu Vũ đánh kẻ tàn bạo để cứu nhân dân là làm theo đạo trung, hợp với lẽ trời.
[9] Đúng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lại vịnh cảnh mùa đông