30/09/2022 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 057
山居百詠其五十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:23

 

Nguyên tác

山居結草在重巖,
喜乃翻身出鬧籃。
知足便為安樂國,
莫教過分太無慚。

Phiên âm

Sơn cư kết thảo tại trùng nham,
Hỉ nãi phiên thân xuất náo lam.
Tri túc tiện vi an lạc quốc,
Mạc giao quá phận thái vô tàm.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi kết cỏ ở gành non,
Mừng được rời thân khỏi lối mòn,
Biết đủ là vui niềm an lạc,
Thẹn thuồng quá phận khó chu toàn.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 057