20/09/2020 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bạc thuỷ thôn
夜泊水村

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 22:07

 

Nguyên tác

腰間羽箭久凋零,
太息燕然未勒銘。
老子猶堪絕大漠,
諸君何至泣新亭。
一身報國有萬死,
雙鬢向人無再青。
記取江湖泊船處,
臥聞新雁落寒汀。

Phiên âm

Yêu gian vũ tiễn cửu điêu linh,
Thái tức Yên Nhiên vị lặc minh.
Lão Tử do kham tuyệt đại mạc,
Chư quân hà chí khấp Tân Đình.
Nhất thân báo quốc hữu vạn tử,
Song mấn hướng nhân vô tái thanh.
Ký thủ giang hồ bạc thuyền xứ,
Ngoạ văn tân nhạn lạc hàn đinh.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cung tên đeo mãi xác xơ mình
Bia tạc non Yên giận chửa thành
Ông lão còn hay băng đại mạc
Các ngươi sao phải khóc Tân Đình?
Tấm thân vì nước đành muôn chết
Mái tóc theo người dễ lại xanh
Nhớ chốn giang hồ thuyền đỗ lại
Nằm nghe tiếng nhạn rót bên gành
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Dạ bạc thuỷ thôn