28/11/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Thường trưng quân
別常徵君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 06:29

 

Nguyên tác

兒扶猶杖策,
臥病一秋強。
白髮少新洗,
寒衣寬總長。
故人憂見及,
此別淚相忘。
各逐萍流轉,
來書細作行。

Phiên âm

Nhi phù do trượng sách,
Ngoạ bệnh nhất thu cường.
Bạch phát thiểu tân tẩy,
Hàn y khoan tổng trường.
Cố nhân ưu kiến cập,
Thử biệt lệ tương vương.
Các trục bình lưu chuyển,
Lai thư tế tác hàng.

Dịch nghĩa

Con đỡ cũng như thay chống gậy,
Ngã bệnh hơn một thu rồi.
Tóc bạc ít gội lại,
Áo lạnh thả lùng thùng.
Người cũ lo tới gặp,
Chia tay lần này nước mắt như muốn hết.
Đều bị lôi như bèo trôi chảy,
Thư tới có vài hàng nguệch ngoạc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Con đỡ thay gậy chống,
Nằm bệnh hơn năm ròng.
Tóc bạc nay ít gội,
Áo lạnh thả lòng thòng.
Bạn cũ lo tới gặp,
Lần này lệ cạn không.
Đều cuốn như bèo chảy,
Nguệch ngoạc thư vài dòng.
(Năm 765)

Trưng quân là người ở ẩn, được vua mời ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Biệt Thường trưng quân