26/10/2021 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai cho ta...

Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 17:42

 

Ai cho ta chút nắng trời
Để ta cậy nắng ngỏ lời yêu em
Ai cho ta chút hương đêm
Cậy vầng trăng khuyết hôn em tóc thề
Sông xưa ai có xuôi về
Bến đò cũ nghĩa phu thê năm nào
Lẫn trong tiếng gió rì rào
Làn hương từ vạt tóc nào bay xa!
Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Gửi lời cho gió mang đi, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ai cho ta...