04/10/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Sử Đạt Tổ - 史達祖

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2014 21:35

 

Nguyên tác

草腳青回細膩,
柳梢綠轉條苗。
舊遊重到合魂銷。
棹橫春水渡,
人憑赤蘭橋。

歸夢有時曾見,
新愁未肯相饒。
酒香紅被夜迢迢。
莫交無用月,
來照可憐宵。

Phiên âm

Thảo cước thanh hồi tế nhị,
Liễu tiêu lục chuyển điều miêu.
Cựu du trùng đáo hợp hồn tiêu.
Trạo hoành xuân thuỷ độ,
Nhân bằng xích lan kiều.

Quy mộng hữu thì tằng kiến,
Tân sầu vị khẳng tương nhiêu.
Tửu hương hồng bị dạ điều điều.
Mạc giao vô dụng nguyệt,
Lai chiếu khả liên tiêu.

Bản dịch của Yến Lan

Nà nuột màu xanh chân cỏ
Liễu in sắc mạ tươi rờn
Chốn xưa về dạo, người hoang mang
Bến xuân chèo khoả nước
Người tựa nhịp lan can

Có lúc nhập hồn mộng cũ
Sầu nay lại tiếp nhiễu nhương
Áo hồng mùi rượu thuở xưa vương
Chớ bảo trăng vô dụng
Soi lại niềm nhớ thương
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sử Đạt Tổ » Lâm giang tiên