04/10/2022 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 1
自閬州領妻子卻赴蜀山行其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:41

 

Nguyên tác

汩汩避群盜,
悠悠經十年。
不成向南國,
復作遊西川。
物役水虛照,
魂傷山寂然。
我生無倚著,
盡室畏途邊。

Phiên âm

Mịch mịch tị quần đạo,
Du du kinh thập niên.
Bất thành hướng nam quốc,
Phục tác du Tây xuyên.
Vật dịch thuỷ hư chiếu,
Hồn thương sơn tịch nhiên.
Ngã sinh vô ỷ trứ,
Tận ốc uý đồ biên.

Dịch nghĩa

Rầm rập chạy trốn lũ giặc,
Buồn buồn trải qua mười năm.
Hướng về vùng nam không xong,
Nên lại phải tới Tây Xuyên.
Vật chất sai khiến như nước dồn vào chỗ trống,
Linh hồn đau thương âm thầm như núi kia.
Đời ta không có nơi nương tựa,
Hết nhà ở sợ là phải trú nơi lề đường.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hốt hoảng vội chạy giặc,
Mười năm rồi, liên miên.
Phía nam nhằm đi xuống,
Cuối cùng về Tây xuyên.
Thân hình bãi nước chiếu,
Hồn sầu, núi thản nhiên.
Sảy nhà ra bờ ruộng,
Đời ta không chỗ chen.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 1