16/08/2020 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 10:28

 

Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú,
Hồi nào đào hang củ, cùng rủ cùng ren.
Bây giờ trống nọ xa kèn,
Đàn kêu khác tiếng, bạn quen đâu rồi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú