19/08/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý hoa âm - Độc cựu thi
醉花蔭-讀舊詩

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 22:36

 

Nguyên tác

歲暮人愁唯是老,
朝夕終煩惱。
偶見舊殘章。
憶惜前年,
淒涼初懷抱。

桃源一出難囘棹,
永念其芳草。
逝水本無情。
笑殺劉郞,
四海無家到。

Phiên âm

Tuế mộ nhân sầu duy thị lão,
Triêu tịch chung phiền não.
Ngẫu kiến cựu tàn chương.
Ức tích tiền niên,
Thê lương sơ hoài bão.

Đào nguyên nhất xuất nan hồi trạo,
Vĩnh niệm kỳ phương thảo.
Thệ thuỷ bản vô tình.
Tiếu sát Lưu lang,
Tứ hải vô gia đáo.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Năm hết người buồn mình luống tuổi,
Dạ ưu phiền trăm nỗi.
Chợt thấy lại thơ xưa.
Ngày tháng thoi đưa,
Lòng xưa nghe buồn tủi.

Nguồn Đào đã biệt khôn về lại,
Nhớ cỏ thơm nơi ấy.
Nước chảy vốn vô tình.
Cười chết Lưu lang,
Bốn bể không nơi tới.
12-2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Tuý hoa âm - Độc cựu thi