24/09/2021 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

12

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 13:12

 

Rễ kiếm sống âm thầm
Ngọn cây đầm sương giá

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 12