07/07/2020 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 3
步平順廉憲何少齋先生原韻其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 21:59

 

Nguyên tác

後先甲榜不同科,
文字交成古學家。
越海乘涼君記否,
豪吟暢飲又高歌。

Phiên âm

Hậu tiên giáp bảng bất đồng khoa,
Văn tự giao thành cổ học gia.
Việt Hải[1] thừa lương quân ký phủ,
Hào ngâm sướng ẩm hựu cao ca.

Dịch nghĩa

Trước sau cùng thi đỗ như nhau nhưng không cùng một khoa
Văn chương uyên thâm nên trở thành nhà cổ học
Ông nhớ chăng những lúc nghỉ mát bên đình Việt Hải
Cùng nhau uống rượu say sưa, ngâm ca hò hát vang trời

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cũng cùng thi đỗ chẳng cùng khoa
Học rộng nên thành cổ học gia
Hóng mát nhớ chăng bên Việt Hải
Ngâm tràn uống cạn hát vang xa
[1] Ưng Bình nhắc đến chuyện lúc cùng làm quan ở Quảng Trị, ông Hà Thiếu Trai có một nhà hóng mát gọi là đình Việt Hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 3