28/10/2021 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ngày ở với người khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:12

 

Một ngày ở với người khôn,
Cũng như cá vượt Vũ Môn hoá rồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một ngày ở với người khôn