28/05/2024 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãi thạch nghiễn
買石硯

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:59

 

Nguyên tác

慰我生平到處尋,
天涯共爾客中吟。
端溪不有名千古,
片石那能值萬金。
與世寧知無奪目,
於余最愛是堅心。
當銘壬戌初冬月,
為國酬恩到桂林。

Phiên âm

Uý ngã sinh bình đáo xứ tầm,
Thiên nhai cộng nhĩ khách trung ngâm.
Đoan Khê[1] bất hữu danh thiên cổ,
Phiến thạch na năng trị vạn câm.
Dữ thế ninh tri vô đoạt mục,
Ư dư tối ái thị kiên tâm.
Đương minh Nhâm Tuất sơ đông nguyệt,
Vị quốc thù ân đáo Quế Lâm.

Dịch nghĩa

Thoả lòng ta bình sinh tìm khắp chốn,
Nơi chân trời cùng mày bạn ngâm thơ đất khách.
Không có danh ngàn thuở như nghiên Đoan Khê,
Mảnh đá sao có thể đáng giá ngàn vàng.
Đành biết với đời không lộng lẫy loá mắt,
Cứ như ta thích nhất là kiên tâm.
Khắc chữ: Tháng mười năm Nhâm Tuất,
Vì đền ơn nước đến Quế Lâm.

Bản dịch của Hoài Anh

Bình sinh tìm kiếm khắp vùng,
Có mày: đất khách bạn cùng ngâm thơ.
Không danh như Đoan Khê xưa,
Mảnh đá sao đáng giá mua nghìn vàng.
Nhìn không loá mắt rỡ ràng,
Với ta thích nhất: tâm càng phải kiên.
Khắc: đầu đông Nhâm Tuất niên,
Đáp đền ơn nước tới miền Quế Lâm.
[1] Nơi sản xuất nghiên đá nổi tiếng ở Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Mãi thạch nghiễn