23/03/2023 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt hồ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 21:25

 

Đồi xa cây xác xơ thu
Mặt gương hồ lắng cõi u minh này
Điệu buồn rót mỏi trên tay
Mưa rơi xóm hạ vắn dài mái rêu
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Mặt hồ