01/08/2021 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Thái Hàng
上太行

Tác giả: Vu Khiêm - 于謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2019 22:02

 

Nguyên tác

西風落日草斑斑,
雲薄秋空鳥獨還。
兩鬢霜華千里客,
馬蹄又上太行山。

Phiên âm

Tây phong lạc nhật thảo ban ban,
Vân bạc thu không điểu độc hoàn.
Lưỡng mấn sương hoa thiên lý khách,
Mã đề hựu thướng Thái Hàng san.

Dịch nghĩa

Gió tây chiều tà mầu cỏ úa,
Trời thu mây thưa chim lẻ loi bay về.
Hai bên tóc mai điểm sương làm khách nghìn dặm,
Vó ngựa lại lên núi Thái Hàng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chiều xế gió tây cỏ úa mầu
Mây thưa chim lẻ liệng trời thu
Hai mai sương điểm thân nghìn dặm
Lần nữa Thái Hàng dấn vó câu
Thái Hàng chạy dài ở vùng Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc. Khi 33 tuổi, tác giả đi tuần phủ Sơn Tây với chức Hữu thị lang bộ Binh. Sau 17 năm, về kinh nghị sự, vì chưa có lễ đưa cho hoạn quan Vương Chấn, người đương thao túng triều chính, ông bị vu cáo hạ ngục, mấy tháng sau thả ra, lại được phái tuần phủ các nơi cũ, lúc này đã ngoài 50 tuổi. Hai câu cuối cho thấy, bài này làm vào lần đi tuần thứ hai, với mái tóc đã hoa râm, song hào khí không kém năm trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Khiêm » Thướng Thái Hàng