04/12/2020 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suốt tháng giêng

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 00:39

 

Suốt tháng giêng mưa xuân trắng ngõ
Những người gái thôn Dương Ô
Đập sợi thâu đêm
Khi nắng lên se chỉ trắng ngoài thềm
Khi giăng lên đưa con thoi dệt vải
Tiếng hát chập chùng, mái gianh phủ khói
Chị em hẹn nhau ngày hội sang năm
Sẽ hát thi ba mươi sáu giọng bổng trầm

Tìm những anh chàng hát thua
Mà sắc mặt còn đỏ
Mà đôi mắt còn trong
Mà tay còn dứt mạnh sợi cỏ
Chúng ta sẽ ướm làm chồng.

Ngày hội năm sau
Anh sẽ bắc giàn hoa lí
Mời em về ngồi nghỉ
khi nào em hát thua anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Suốt tháng giêng