19/01/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng em Mọi nhỏ

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/04/2009 01:22

 

TẶNG EM MỌI NHỎ

Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng


TÁI TẶNG

Tình yêu? nhung nhớ mông lung
Đâu rừng núi biếc cuối cùng suối tiên


TÁI ĐIỆP TẶNG

Từ em vô tận thuyền quyên
Em từ mọi rợ thần tiên đợi người


ĐIỆP TRÙNG TÁI TẶNG

Nhớ em non nước sụt sùi
Ngàn thu rớt hột chôn vùi tình nhau
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tặng em Mọi nhỏ