23/01/2022 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Văn Tử Phương
贈北使撒只瓦,文子方

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:28

 

Nguyên tác

至治改元新,
初頒到海瀕。
傾心效葵藿,
扶杖聽絲綸。
光照巖溪夜,
溫回草木春。
歸來再前席,
幸不外斯民。

Phiên âm

Chí Trị[1] cải nguyên tân,
Sơ ban đáo hải tần.
Khuynh tâm hiệu quỳ hoắc,
Phù trượng thính ty luân[2].
Quang chiếu nham khê dạ,
Ôn hồi thảo mộc xuân,
Qui lai tái tiền tịch,
Hạnh bất ngoại tư dân.

Dịch nghĩa

Niên hiệu Chí Trị mới đổi,
Vừa ban xuống đến miền ven biển.
Dốc lòng hướng về mặt trời như cây quì, cây hoắc.
Chống gậy ra nghe tiếng tơ tiếng lụa.
Ánh sáng soi đêm tối ở núi khe,
Hơi ấm đưa xuân về với cỏ cây.
Khi trở về lại đến chỗ ngồi phía trước,
Mong không bỏ dân xứ này ra ngoài thì may lắm.muộn tăng thêm mà thôi.

Bản dịch của Nam Trân

Chí Trị niên hiệu mới,
Ban ra miền biển đay.
Nghiêng lòng như quì, hoắc,
Chống gậy đón tờ mây.
Đức sáng bừng khe núi,
Xuân hoà mượt cỏ cây.
Về triều tâu thánh thượng,
Xin nhớ đến dân này.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Niên hiệu của Nguyên Anh Tông (1321-1325).
[2] Lời chiếu thư êm ái của thiên tử như tiếng tơ. Sách Lễ ký có câu: “Vương ngôn như ty, kỳ xuất như luân” (Lời của vua mềm như tơ, nói ra êm như lụa).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tặng bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Văn Tử Phương