26/10/2021 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước dưới sông hết trong còn phải đục

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 20:38

 

Nước dưới sông hết trong còn phải đục,
Vận người đời hết lúc thạnh phải suy.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước dưới sông hết trong còn phải đục