28/06/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng và hoa

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 03/11/2015 01:22

 

Việc xong bày rượu luận chân tà
Xem sóng bên sông lại ngắm hoa
Sóng bạc sông dài cuồn cuộn chảy
Hoa hồng cành bện vấn vương nhau
Buồn chi sóng sau xô cơn trước
Cười nhé hoa mới thế đoá xưa
Vừa đấy gặp nhau nay đã biệt
Ngoái đầu chợt hiểu lẽ đời đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Sóng và hoa