25/10/2021 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình tích kỳ 1
屏跡其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:08

 

Nguyên tác

用拙存吾道,
幽居近物情。
桑麻深雨露,
燕雀半生成。
村鼓時時急,
漁舟個個輕。
杖藜從白首,
心跡喜雙清。

Phiên âm

Dụng chuyết tồn ngô đạo,
U cư cận vật tình.
Tang ma thâm vũ lộ,
Yến tước bán sinh thành.
Thôn cổ thì thì cấp,
Ngư chu cá cá khinh.
Trượng lê tòng bạch thủ,
Tâm, tích hỉ song thanh.

Dịch nghĩa

Dùng cái vụng tức là duy trì được cái đạo của mình,
Ở ẩn là gần được với tình của vạn vật.
Dâu gai thấm nhuần mưa móc,
Chim sẻ chim dâu thấy lớn hẳn lên.
Tiếng trống trong làng đôi khi nổi lên dồn dập,
Thuyền đánh cá từng chiếc nhè nhẹ trôi.
Gậy bằng cành lê chống theo đầu bạc,
Mừng rằng cả lòng lẫn đời đều được trong sạch.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vụng nhằm giữ trọn đạo,
Ở ẩn gần tình đời.
Dâu gai sương mưa thấm,
Yến tước lớn tới nơi.
Trống làng hồi hồi nổi,
Thuyền chài chiếc chiếc trôi.
Gậy chống theo đầu bạc,
Lòng với việc thảnh thơi.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bình tích kỳ 1