10/08/2020 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Thiềm tiên bối dĩ thi bút tương thị trữ thành ký thù
高蟾先輩以詩筆相示抒成寄酬

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/08/2016 06:33

 

Nguyên tác

張生故國三千里,
知者唯應杜紫微。
君有君思秋後葉,
可能更羨謝玄暉。

Phiên âm

Trương sinh cố quốc tam thiên lý,
Tri giả duy ưng Đỗ Tử Vi.
Quân hữu quân tư thu hậu diệp,
Khả năng cánh tiện Tạ Huyền Huy.

Dịch nghĩa

Trương Sinh ẩn cư cách nhà ba ngàn dặm (nhưng thơ của ông được cung đình hâm mộ),
Người đời chỉ biết thơ của Đỗ Tử Vi.
Ông có tâm hồn thương lá rụng cuối thu,
Có khả năng ông sẽ ưa chuộng thơ Tạ Huyền Huy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba ngàn dặm nhà Trương cách trở
Đời chỉ hay thơ Đỗ Tử Vi
Ông sầu thương lá cuối thu
Thì ông ưa chuộng Huyền Huy thi tài.
Cao Thiềm là thi nhân đời Đường, nhiều tuổi hơn Trương Hỗ. Trương sinh tức Trương Hỗ (785-849), thi nhân đời Đường. Đỗ Tử Vi tức Đỗ Mục (803-853), đại thi nhân đời Đường. Tạ Huyền Huy, tức Tạ Diễu (464-499), thi nhân đời Lục Triều, người rất được Lý Bạch ái mộ. Câu đầu mượn ý từ câu thơ Đỗ Mục tặng Trương Hỗ: “Khả liên cố quốc tam thiên lý, Hư xướng ca từ mãn lục cung.”

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Cao Thiềm tiên bối dĩ thi bút tương thị trữ thành ký thù