12/04/2021 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 38

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:28

 

Tính thơ dại hãy còn đeo,
Nẻo được nhàn thì kẻo có nghèo.
Bến Nguyệt thuyền kề hai bãi mía,
Âm Vân cửa khép một cần nêu.
Cá tôm hôm chác bên kia bến,
Củi đuốc ngày mua mé nọ đèo.
Khách đến hỏi, nào song nhật[1] nữa,
Rằng còn một túi thơ treo.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Có sách phiên là “song viết”, chưa rõ nghĩa, còn nhiều tranh cãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 38