21/01/2022 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác mộng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 31/07/2008 04:06

 

Chuồng cọp đêm tàn trăng ác mộng
Gió xổng tù cỏ ống u u

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Ác mộng