02/04/2023 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư vội

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:10

 

Ngày tháng không đề, địa điểm không
Nửa trang chữ đọc rõ đôi dòng
Biết con, chữ viết trong mưa núi
Mà ấm lòng cha suốt tiết đông
8-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Thư vội