18/05/2024 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tha tưởng đào
他想逃

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2005 13:21

 

Nguyên tác

一心只想自由境,
揜命跳車他走開。
可惜他跑半里許,
又被警兵捉回來。

Phiên âm

Nhất tâm chỉ tưởng tự do cảnh,
Yểm mệnh khiêu xa tha tẩu khai;
Khả tích tha bào bán lý hử,
Hựu bị cảnh binh tróc hồi lai!

Dịch nghĩa

Một lòng chỉ mong mỏi cảnh tự do,
Liều mạng nhảy xuống xe, anh ấy trốn;
Tiếc thay, mới chạy chừng nửa dặm,
Lại bị cảnh binh bắt đem về.

Bản dịch của Nam Trân

Tự do anh ấy hằng mong mỏi,
Liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe;
Rủi quá chạy đâu chừng nửa dặm,
Bị ngay cảnh sát bắt lôi về!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tha tưởng đào