23/01/2021 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương trung huyền kỳ 2
湘中弦其二

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:35

 

Nguyên tác

煙愁雨細雲冥冥,
杜蘭香老三湘清。
故山望斷不知處,
鶗鴂隔花時一聲。

Phiên âm

Yên sầu vũ tế vân minh minh,
Đỗ Lan Hương[1] lão Tam Tương thanh.
Cố sơn vọng đoạn bất tri xứ,
Đề quyết cách hoa thời nhất thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương buồn mưa nhẹ mây mờ
Đỗ Lan mai một cuối bờ Tam Tương
Núi xưa mỏi mắt cố hương
Cách hoa đề quyết giọng vương vương buồn.
[1] Một tiên nữ trong những truyện đời Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Tương trung huyền kỳ 2