26/06/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc dạ cảm hoài
獨夜感懷

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:49

 

Nguyên tác

新漲生殘夜,
初寒送渺秋。
歲時雙病眼,
天地一詩囚。
倚枕看長劍,
呼燈檢敝裘。
彊憐心力在,
羈臥不禁愁。

Phiên âm

Tân trướng sinh tàn dạ,
Sơ hàn tống miểu thu.
Tuế thời song bệnh nhãn,
Thiên địa nhất thi tù.
Ỷ chẩm khan trường kiếm,
Hô đăng kiểm tệ cừu.
Cưỡng liên tâm lực tại,
Cơ ngoạ bất câm sầu.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Con nước mới, giục đêm tàn,
Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu.
Tháng ngày đôi mắt mịt mù,
Giữa đất trời, một anh tù làm thơ.
Trông gươm tựa gối bơ phờ,
Gọi đèn xem lại xác cơ áo cừu.
Xót mình tâm lực cạn đâu,
Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độc dạ cảm hoài