09/12/2022 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm Tử Lăng
嚴子陵

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 18:36

 

Nguyên tác

嚴陵情性是真狂,
抵觸三公傲帝王。
不怕舊交嗔僭越,
喚他侯霸作君房。

Phiên âm

Nghiêm Lăng tình tính thị chân cuồng,
Để xúc tam công ngạo đế vương.
Bất phạ cựu giao sân tiếm việt,
Hoán tha Hầu Bá[1] tác Quân Phòng.

Dịch nghĩa

Nghiêm Lăng tính tình thật là ngông cuồng,
Châm chọc các đại thần trong triều, xấc láo với hoàng đế.
Không sợ quen biết cũ, giận chuyện lấn lướt,
Dám gọi Hầu Bá bằng tên tự là Quân Phòng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghiêm Lăng tính đúng là ngang ngược
Hỗn với vua, châm chọc đại thần
Coi thường tình cũ bạn thân
Dám kêu Hầu Bá là Quân Phòng à
Nghiêm Lăng (37 tr.CN – 43) hay Nghiêm Tử Lăng nguyên tên là Nghiêm Quang, người Chiết Giang cuối đời Tây Hán. Ông thuở thiếu thời là bạn học thân thiết với Lưu Tú, sau Tú khôi phục lại nhà Đông Hán, lên ngôi hoàng đế, có vời Quang nhập triều làm quan hưởng phú quý. Quang từ chối, đổi tên là Lăng, ẩn cư tại núi Phú Xuân câu cá.

[1] Tự là Quân Phòng, người đương thời với Nghiêm Lăng, quê huyện Mật, tỉnh Hà Nam, làm quan lớn chức Đại tư đồ. Lăng không coi ra gì, gọi Bá bằng tên tự là Quân Phòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Nghiêm Tử Lăng