23/10/2021 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:45

 

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chắc đâu trong đục mà chờ,
Hoa thơm mất tuyết nương nhờ vào đâu?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần