13/06/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường lên Đại Độ, đường đến Tằng Mi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:38

 

Đường lên Đại Độ[1],
Đường đến Tằng Mi[2].
Đường xa cũng chẳng ngại chi,
Đường xa vẫn lắm kẻ đi người về.
Kẻ đi đào đất đắp đê,
Người về vớt nứa, chẻ tre, đan thuyền.
Sông sâu đón nước chẩy lên,
Thuyền nan chở mạ cấy chiêm xanh đồng.
Ruộng cao mát nước sông Hồng,
Mát tay người ở, ấm lòng người đi.
Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Thôn thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh.
[2] Còn gọi Sáo, thôn thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường lên Đại Độ, đường đến Tằng Mi