18/01/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 06 (Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn)
雜詩其六(一去遼陽系夢魂)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 13:55

 

Nguyên tác

一去遼陽系夢魂,
忽傳征騎到中門。
紗窗不肯施紅粉,
徒遣蕭郎問淚痕。

Phiên âm

Nhất khứ Liêu Dương[1] hệ mộng hồn,
Hốt truyền chinh kỵ đáo trung môn.
Sa song bất khẳng thi hồng phấn,
Đồ khiển Tiêu lang[2] vấn lệ ngân.

Dịch nghĩa

Vừa tới Liêu Dương còn đang mơ màng,
Chợt nghe truyền kỵ binh tập hợp tại cửa giữa.
Sau màn cửa lụa khẳng định không thoa phấn hồng,
Đặng chàng Tiêu khỏi hỏi han về ngấn lệ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới Liêu Dương còn đang mơ mộng
Lệnh kỵ binh cửa giữa sẵn sàng
Sau rèm không điểm phấn hồng
Dễ lau ngấn lệ chàng không hỏi nhiều
[1] Tên huyện, nay là huyện cùng tên thuộc tỉnh Liêu Ninh.
[2] Thường được dùng phiếm chỉ người chồng hoặc ý trung nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi kỳ 06 (Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn)