21/08/2022 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trương Kính Vi
贈張敬微

Tác giả: Thái Hy Tịch - 蔡希寂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2014 13:22

 

Nguyên tác

大河東北望桃林,
雜樹冥冥結翠陰。
不知君作神仙尉,
特訝行來雲霧深。

Phiên âm

Đại hà đông bắc vọng đào lâm,
Tạp thụ minh minh kết thuý âm.
Bất tri quân tác thần tiên uý,
Đặc nhạ hành lai vân vụ thâm.

Dịch nghĩa

Từ bờ sông cái nhìn hướng đông bắc về khu rừng đào,
Cây lá âm u kết lại tạo bóng mờ xanh lam.
Không ngờ ông đã có chức sắc cõi tiên,
Thăm ông ở rừng già sương khói này, không thể không kinh ngạc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn rừng đào từ sông đông bắc
Cây âm u man mác bóng lam
Không hay ông được tiên quan
Rừng già sương khói quả làm ngạc nhiên
Trương Kính Vi thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Hy Tịch » Tặng Trương Kính Vi