18/01/2021 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:50

 

Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân, nước xanh như tàu lá
Ở bên tê Hà Thân ngó qua bên ni Hàn, thấy phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại đất Hàn
Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu
Dặn tấm lòng ai dỗ đừng xiêu
Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân