29/09/2020 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiệp trung
鄴中

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2018 15:46

 

Nguyên tác

地臨燕趙控齊秦,
紐解曹家竊要津。
自許漢龍能並輿,
不圖晉馬反蹄人。
歌殘銅雀飃鱗瓦,
望斷西陵屬戰塵。
千載追思疑塚事,
分香何有片情真。

Phiên âm

Địa lâm Yên Triệu khống Tề Tần,
Nữu giải Tào gia thiết yếu tân.
Tự hứa Hán long năng tịnh dữ,
Bất đồ Tấn mã[1] phản đề nhân.
Ca tàn Đồng Tước[2] phiêu lân ngoã,
Vọng đoạn Tây Lăng thuộc chiến trần.
Thiên tải truy tư nghi trủng[3] sự,
Phân hương[4] hà hữu phiến tình chân.

Dịch nghĩa

Đất ở vào Yên Triệu khống chế Tề Tần,
Vùng bản lề Tào Tháo đã trộm lấy bến quan trọng này.
Tự hứa có thể cùng rồng Hán cả hai làm vua,
Bất đồ ngựa Tấn đá ngược người.
Tiếng ca tàn đài Đồng Tước bay tung ngói vẩy cá,
Nhìn đứt con mắt đất Tây Lăng ở trong bụi chiến tranh.
Nghìn năm còn suy nghĩ về chuyện ngôi mộ giả,
Ba bà vợ phải chia nhau đi ba nơi, như thế làm gì có tấm chân tình.

Bản dịch của Hoài Anh

Ôm Yên Triệu, hiếp Tề Tần,
Họ Tào chiếm lấy đất căn cứ này.
Sánh đôi với Hán rồng bay,
Bất đồ ngựa Tấn đá ngay lộn nhào.
Đài Đồng Tước gạch ngói tiêu,
Nhìn Tây Lăng đã ngập màu lửa binh.
Chuyện mộ giả đáng bêu danh,
Vợ chia ba ngả, hỏi tình có đâu?
Nghiệp Thành là kinh đô của nước Nguỵ thời Tam Quốc.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Ba nước Nguỵ, Thục, Ngô ở cái thế chia ba chân vạc, cuối cùng Tấn diệt được cả ba nước, thống nhất Trung Quốc.
[2] Tương truyền Tào Tháo đánh Ngô có ý định bắt hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều về cho ở đài Đồng Tước, vui hưởng tuổi già.
[3] Trước khi chết Tào Tháo cho xây 70 ngôi mộ giả để người ta không biết mộ thật ở đâu.
[4] Tương truyền sau khi Tào Tháo chết, ba bà vợ Tào Tháo phải chia nhau đi ba nơi thêu giày dép kiếm ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Nghiệp trung