16/08/2020 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi nào em nói với chàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 10:29

 

Hồi nào em nói với chàng,
Nơi mô long ẩn, thời đàng vẫn không.
Chẳng qua Nguyệt Lão, Tơ Hồng,
Một mai xách nón theo chồng thì thôi.
Bảo chàng sớm đứng chiều ngồi,
Nợ duyên sao đã phui rồi, ai ơi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi nào em nói với chàng