29/06/2022 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di chúc nguyệt cầu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tuan Quynh vào 09/07/2008 17:40

 

Biển lặng nằm nghe mỗi vết chân,
Nồng hơi da thịt lũ hành nhân.
Hỡi bao thiên thể còn vô nhiễm,
Nhỏ lệ vì Trăng hãy một lần!
Còn ít nhất hai bài nữa nói về sự kiện con người đổ bộ lên mặt trăng năm 1969: Sự thật phũ phàng, Sao cho tròn ước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Di chúc nguyệt cầu