08/12/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:54

 

Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn