30/07/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 25/09/2009 22:16

 

Mùa mưa gõ trống mái tăng
lưới trời bủa trắng vây giăng cõi người

Giọt nhớ cứ nhỏ nhẻ rơi
giọt mong rả rích nhão lời tha hương

Giọt vui lốp bốp ồ tuôn
sau mưa bộp một giọt buồn vĩ thanh
Trích từ Ghi chép Trường Sơn 1975

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Mưa