25/07/2024 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký viễn
寄遠

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:49

 

Nguyên tác

美人在時花滿堂,
美人去後餘空床。
床中繡被卷不寢,
至今三載聞餘香。
香亦竟不滅,
人亦竟不來。
相思黃葉落,
白露濕青苔。

Phiên âm

Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng[1].
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm,
Chí kim tam tải văn dư hương[2].
Hương diệc cánh bất diệt,
Nhân diệc cánh bất lai.
Tương tư hoàng diệp lạc,
Bạch lộ thấp thanh đài.

Dịch nghĩa

Khi người đẹp ở đây, hoa nở đầy nhà
Khi người đẹp đi rồi, chỉ còn dư cái giường không
Trên giường chăn gấm đã cuốn lại không ai nằm
Nay đã ba năm còn nghe mùi hương thừa lại
Hương cũng rốt cuộc không bay đi hết
Người thì cũng rốt cuộc không trở lại
Nhớ nhung lá vàng đã rụng hết
Sương trắng làm ướt rêu xanh

Bản dịch của (Không rõ)

Người đẹp trong nhà hoa vấn vương
Người đẹp đi đâu bỏ trống giường
Trên giường chăn cuốn không ai ngủ
Ba năm nay vẫn phảng phất hương
Hương ấy không tan mất
Người đâu chẳng nhớ về
Nhớ nhau vàng lá rụng
Rêu biếc móc dầm dề...
(Năm 734)

[1] Có bản chép: không dư sàng 空餘床.
[2] Có bản chép: do văn hương 猶聞香.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ký viễn