21/04/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán khách xuân về

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:53

 

Thân bệnh triền miên sầu quán khách
Đầu đường dương liễu nảy tươi xanh
Gởi tình cái én xuân muôn dặm
Hắt giọt lòng đông cảnh một mình.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Quán khách xuân về