19/08/2022 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Kinh dân dao
南京民謠

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 01:52

 

Nguyên tác

大家去謁靈,
強盜裝正經。
靜默十分鐘,
各自想拳經。

Phiên âm

Đại gia khứ yết linh,
Cường đạo trang chính kinh.
Tĩnh mặc thập phân chung,
Các tự tưởng quyền kinh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Cả nhà đi lễ thần linh
Đầu trộm đuôi cướp bỗng thành trang nghiêm
Mười phút mặc niệm lặng im
Mỗi bên nghĩ mẹo đánh quyền bên kia
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Nam Kinh dân dao