23/03/2023 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lần khân

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:21

 

Tan lớp mù sông hiện bóng chùa
Vườn mai điểm nhạt áo ni cô
Bâng khuâng mặt nước con bèo dạt
Khiến khách nhìn chi muốn lỡ đò
1-1971

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Lần khân