30/09/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 41
首41

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2021 13:16

 

Nguyên tác

樵樓禁皷催殘漏,
散步徘徊尙未眠。
有客勸余安所遇,
及聞顚末又愴然。

Phiên âm

Tiều lâu cấm cổ thôi tàn lậu,
Tán bộ bồi hồi thượng vị miên.
Hữu khách khuyến dư an sở ngộ,
Cập văn điên mạt hựu sang nhiên.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Trống lầu giục giã đồng hồ cạn,
Đi đứng loanh quanh vẫn chửa nằm.
Khách đến khuyên mình “an sở ngộ”,
Khi nghe hiểu chuyện khách buồn chăng.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 41